بازدید معاون دادستان کل کشور از مجتمع دفع و پردازش آرادکوه

۹ آبان ۱۴۰۱
صبح امروز دوشنبه نهم آبان ماه 1401 غلام عباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور به همراه محمد مهدی عزیزی مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از مجتمع دفع و پردازش ارادکوه تهران بازدید بعمل آوردند.
حمید رضا درجاتی
https://www.tehranpicture.ir/u/jol