تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران

۱ شهریور ۱۳۹۵
تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار شد.
مسعود اکبری
https://www.tehranpicture.ir/u/32c