خیابان ظهیرالاسلام بازار کاغذ، مقوا و چاپ تهران

۳۱ اَمرداد ۱۳۹۵
خیابان ظهیرالاسلام که امروز بازار کاغذ، مقوا و چاپ تهران است، زمانی‌ نه چندان دور، باغ نگارستان فتحعلی‌شاه قاجار بوده است.در گذشته ناشران‌ بسیاری در‌ خیابان ظهیرالاسلام مشغول به کار بودند. به مرور زمان،‌ چاپخانه‌های زیادی نیز در نزدیکی محله ‌ظهیرالاسلام،‌ مخبرالدوله‌ و‌ ملت‌ فعالیت خود را آغاز کردند.در دهه 50 به مرور کاغذفروشان از سایر نقاط تهران نیز به این خیابان نقل مکان کردند. امروزه علاوه بر فروش و عرضه انواع کاغذ، خدمات چاپ تجاری نیز در خیابان ظهیرالاسلام انجام می شود.
ساناز دریایی
https://www.tehranpicture.ir/u/26y