آیین تکریم و معارفه شهرداران مناطق تهران 2

۲۶ مهر ۱۴۰۱
آیین تکریم و معارفه شهرداران مناطق21 -22 شهرداری تهران، با حضور علیرضا جاوید معاون هماهنگی و امور مناطق شهردار تهران، صبح سه شنبه 26 مهر ماه 1401 برگزار شد.
حمید رضا درجاتی
https://www.tehranpicture.ir/u/jni