آیین تکریم و معارفه شهرداران مناطق تهران

۲۵ مهر ۱۴۰۱
آیین تکریم و معارفه شهرداران مناطق 15-10-6-1-4 شهرداری تهران، با حضور علیرضا جاوید معاون هماهنگی و امور مناطق شهردار تهران، صبح دوشنبه 25 مهر ماه 1401 برگزار شد.
شایان محرابی، علی آل عمران
https://www.tehranpicture.ir/u/jnf