بازدید مدیران شهری از پروژه باغ راه حضرت فاطمه(س)

۲۱ مهر ۱۴۰۱
صبح پنجشنبه 21 مهر 1401رضا شنگی شهردار منطقه ۱۷ به همراه همراه سید مهدی هدایت رئیس سازمان نوسازی شهرداری تهران، داوود گودرزی رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران، زهرا شمس احسان عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شواری شهر تهران، محمدجواد خسروی شهردار منطقه ۱۸ و جمعی از معاونین، شهرداران نواحی و مدیران شهری، ضمن بازدید از پروژه باغ راه حضرت فاطمه(س) از تونل خط راه آهن تهران - تبریز نیز بازدید به عمل آوردند.
وحید دانشور
https://www.tehranpicture.ir/u/jn5