نشست هم اندیشی مدیران ورزشی مناطق 22گانه

۱۱ مهر ۱۴۰۱
عصر دوشنبه 11 مهرماه 1401 نشست هم اندیشی مدیران ورزشی مناطق 22گانه شهرداری با حضور نرگس معدنی پور عضو شورای اسلامی شهر تهران و حسین اوجاقی رییس سازمان ورزش شهرداری تهران در منطقه 8 برگزار شد.
محمدرضا عبدالطیفی
https://www.tehranpicture.ir/u/jmf