شب های فرهنگی لرستان

۳۰ اَمرداد ۱۳۹۵
در حاشیه هفته فرهنگی و اقتصادی لرستان در تهران ویژه برنامه شب های فرهنگی لرستان نیز در نگارستان شهر بوستان گفتگو درحال برگزاری است.
زهرا حسینی
https://www.tehranpicture.ir/u/9t0