کلاس اولی‌ها میهمان معاون توسعه منابع انسانی شهردارتهران

۲۶ اسفند ۱۳۹۳
امروز صبح کلاس اولی‌های منطقه۱۷ میهمان دفتر محمدعلی داریانی معاون توسعه منابع انسانی شهردار تهران بودند تا کار در شهرداری تهران را تجربه کنند.
وحید شیخی
https://www.tehranpicture.ir/u/5w0