کارخانه روغن نباتی قو

۲۹ شهریور ۱۴۰۱
در جنوب تهران و روبه‌روی ترمینال جنوب چهارراهی وجود دارد که به دلیل وجود کارخانه روغن نباتی قو به عنوان چهار‌راه روغن نباتی شناخته می‌شود؛ کارخانه‌ای که حالا بعد از گذشت نیم قرن فعالیت آن تعطیل شده و به دلیل اجرای بند 20 از شهر تهران جمع آوری شده و به کارخانه‌ای جدید در پیشواى ورامین انتقال یافته است. این کارخانه در سال 1333 تاسیس شده است، موسس این کارخانه حسین قاسمیه بود که با شراکت امیرحسین امیرصالح علاوه بر این مجموعه صنعتی در بین دهه‌های 40 و 50 صنایع دیگری را نیز راه‌اندازی کردند و در فهرست کارآفرینان بزرگ کشور نام خود را به ثبت رساندند.شهرداری منطقه 16 در راستای پیشبرد هدف نوسازی بافت های فرسوده مالکین این کارخانه را به بهترین شکل ممکن هدایت کرده و در جهت تغییر پهنه ملک از صنعتی به مسکونی کمک های لازم را انجام داده است. به زودی در این مکان 1056 واحد مسکونی، تجاری، فرهنگی و ورزشی ساخته می شود تا کمک شایانی به نوسازی بافت های فرسوده این منطقه شود.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/jkj