حضور کودکان در مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی(ع)

۲۶ شهریور ۱۴۰۱
با شروع مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی(ع) در تهران، کودکان هم همپای دیگر اقشار مردم در این برنامه حضور دارند.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/jk9