مغازه عطاری و داروهای گیاهی

۳۰ اَمرداد ۱۳۹۵
در گذشته ای نه چندان دور بسیاری از مردم نیاز های دارویی خود را از طریق عطاری ها و تهیه گیاهان دارویی تامین می کردند . بسیاری از این مغازه ها جمع شده و یا به روز شده و اقلام قدیم را به شکل امروزی عرضه می کنند .
حسین افخمی
https://www.tehranpicture.ir/u/3e1