هفدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی

۱۲ شهریور ۱۴۰۱
هفدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی از 9 تا 17 شهریور 1401 در محل دائمی نمایشگاه‌ های شهرداری تهران، واقع در بوستان گفتگو در حال برگزاری است.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/jii