آیین رونمایی از دیوارنگاره جهان پهلوان تختی

۹ شهریور ۱۴۰۱
صبح روز چهارشنبه ۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، از دیوارنگاره جهان پهلوان تختی با حضور علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی و رضا صیادی رئیس سازمان زیباسازی شهر تهران در منطقه ۱۲ شهرداری تهران رونمایی شد.
سبحان فرج ون
https://www.tehranpicture.ir/u/ji7