نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه

۲۷ اَمرداد ۱۳۹۵
ظهر چهارشنبه 27 مرداد نشست صمیمانه شهردار منطقه 20 با اصحاب رسانه برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/9xv