آشنایی دانش آموزان با فرآیندهای مترو (قطار دانایی)

۲۷ اَمرداد ۱۳۹۵
ویژه برنامه آشنایی دانش آموزان با فرایندهای مترو (قطار دانایی) توسط معاونت فرهنگی هنری مترو تهران در ایستگاه ورزشگاه آزادی برگزار شد.
داریوش جبرئیلی
https://www.tehranpicture.ir/u/4b8