کلاس اولی‌ها میهمان معاون خدمات شهری شهردارتهران

۲۶ اسفند ۱۳۹۳
امروز صبح کلاس اولی‌های منطقه۱۷ میهمان دفتر مجتبی عبدالهی معاون خدمات شهری شهردار تهران بودند تا کار در شهرداری تهران را تجربه کنند.
وحید شیخی
https://www.tehranpicture.ir/u/40k