بازدید اعضای شورای شهر از بیمارستان کودکان حکیم

۲۲ اَمرداد ۱۴۰۱
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران به همراه علیرضا نادعلی شهرستانکی عضو شورا و محمد جواد خسروی شهردار منطقه ۱۸ از بیمارستان کودکان حکیم، مرکز طبی کودکان 2 منطقه 18 شهرداری تهران، شنبه 22 مرداد 1401 بازدید کردند.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/jgt