همایش بزرگ کوهپیمایی خانوادگی شهروندان تهرانی

۱۲ اَمرداد ۱۴۰۱
همایش بزرگ کوهپیمایی خانوادگی شهروندان تهرانی صبح چهارشنبه 12 مردادماه 1401 با حضور مدیران شهری و شهروندان پایتخت از دامنه کوه بی بی شهربانو آغاز و تا بقعه متبرکه حضرت بی بی شهربانو(س) ادامه یافت.
سعید زارعیان
https://www.tehranpicture.ir/u/jfu