گذر و بازارچه معیر

۲۶ اَمرداد ۱۳۹۵
گذر و بازارچه معیّر در‌ غرب چاله حصار و به طرف بازارچه قوام‌الدوله (بازارچه شاپور) و میدان شاهپور واقع شده است.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/28b