بازارچه شاپور

۲۶ اَمرداد ۱۳۹۵
«بازارچه شاپور» یا "قوام الدوله" تهران یکی از بازار های قدیمی به جا مانده از دوران شاه طهماسب است که دارای ورودی های معروف به گذر خاصیه و گذر قلی است. هسته اصلی بازارچه مربوط به اواسط دوره قاجاریه است ولی در طی زمان بخش هایی از آن حذف شده و اقدامات حفاظتی یا مرمتی در حد بسیار کمی در آن انجام گرفته است. بانی این مجموعه، قوام الدوله از اشخاص بانفوذ و متمول دوره قاجار بوده و در یک نگاه اجمالی می توان دریافت بازار به طور کامل به سبک ایرانی و معماری دوره قاجار بنا شده و نمونه های دیگری از این نوع بازارچه های سنتی را نیز در بازار بزرگ تهران می توان مشاهده کرد.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/4oe