نشست خبری مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران

۵ اَمرداد ۱۴۰۱
صبح روز چهارشنبه ۵ مردادماه ۱۴۰۱، نشست خبری رضا صیادی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران با خبرنگاران و اصحاب رسانه در ساختمان آن سازمان برگزار شد.
سبحان فرج ون
https://www.tehranpicture.ir/u/jey