مراسم آغاز احداث رفیوژ میانی خیابان شهید باهنر

۲۶ تیر ۱۴۰۱
صبح روز یکشنبه ۲۶ ام تیرماه ۱۴۰۱، مراسم آغاز احداث رفیوژ میانی خیابان شهید باهنر با حضور حمیدرضا حاجوی شهردار منطقه ۱ در این خیابان برگزار شد.
سبحان فرج ون
https://www.tehranpicture.ir/u/jdn