سرای بوعلی بورس فرش ایران‎

۲۵ اَمرداد ۱۳۹۵
سرای بو علی یکی از ده ها سرای های فروش فرش دستباف بازار تهران است که در بازار عباس آباد تهران واقع شده است و بورس فرش و تابلو فرش دستبافت ایران به شمار می آید.
حامد فرج اله
https://www.tehranpicture.ir/u/27p