دیدار علیرضا زاکانی با رئیس حشد شعبی عراق

۲۰ تیر ۱۴۰۱
علیرضا زاکانی شهردار تهران که همراه اعضای ستاد اربعین شهرداری تهران به منظور هماهنگی مراسم اربعین امسال به عراق سفر کرده است، روز دوشنبه 20 تیرماه 1401 در بخشی از سفر خود با فالح فیاض رئیس حشد شعبی عراق دیدار کرد.
مجتبی عرب زاده
https://www.tehranpicture.ir/u/jcz