غم هایتان، قربانی شادی هایتان

۱۹ تیر ۱۴۰۱
همزمان با عید سعید قربان شهرداری تهران، فضاهای بهداشتی برای قربانی کردن دام زنده در نظرگرفته است تا شهروندان پایتخت بتوانند با قیمت مناسب و ذبح بهداشتی نذورات خود را ادا کنند.
حمید رضا درجاتی
https://www.tehranpicture.ir/u/jco