اختتامیه مسابقات فوتسال کارکنان شهرداری تهران

۱۴ تیر ۱۴۰۱
صبح سه شنبه ١٤ تیر ماه ١٤٠١ اختتامیه مسابقات فوتسال کارکنان شهرداری تهران با قهرمانى تیم منطقه ١٢ برگزار شد.
محسن دانک
https://www.tehranpicture.ir/u/jc4