نمایش شمس پرنده

۲۴ اَمرداد ۱۳۹۵
نمایش شمس پرنده به کارگردانی پری صابری و بازیگری محمد حاتمی و سیروس اسنقی در کاخ سعدآباد (ایوان عطار) به روی صحنه رفت.
ساناز دریایی
https://www.tehranpicture.ir/u/7bi