موزه زمان

۱۷ اسفند ۱۴۰۱
باغ قاجاری با آن بنای خشتی یک طبقه اش، طی سال های 1342 تا 1356به شیوه معاصر بازسازی کامل شد تا آن ستون های چوبی جای خود را به تیرآهن داده و البته عمارتی دوطبقه با گچبری‌ های کم نظیر که حاصل کار گروه 40 نفره و تلفیق هنر ایرانی و اروپایی است، متولد شود. عمارتی که این روزها "زمان" در آن به شکل دیگری سپری می شود و به واسطه ساعت های گرانبهایی که در ویترین های شیشه‌ای آن با تاریخچه های خاص، خودنمایی می کند، نام موزه "زمان" را یدک می کشد.
حمید رضا درجاتی
https://www.tehranpicture.ir/u/jbh