میوه های تابستانه رونق میوه فروشی ها

۲۴ اَمرداد ۱۳۹۵
در فصل تابستان و ازدیاد میوه های رنگارنگ ، بازار میوه فروشی ها داغ و پر رونق است .
حسین افخمی
https://www.tehranpicture.ir/u/4on