قرار خدمت؛ دیدار صمیمانه شهردار تهران با کارکنان شهرداری منطقه هشت

۶ تیر ۱۴۰۱
علیرضا زاکانی شهردار تهران عصر دوشنبه 6 تیرماه 1401 و در ادامه پویش قرار خدمت با حضور در شهرداری منطقه 8 پای صحبت کارکنان این منطقه نشست و با آنها گفت و گو کرد.
مجتبی عرب زاده
https://www.tehranpicture.ir/u/jb6