قرار خدمت؛ منطقه 8

۶ تیر ۱۴۰۱
ظهر دوشنبه ششم تیرماه 1401 علیرضا زاکانی در پویش «قرار خدمت»، به همراه مدیران ارشد شهرداری به منطقه 8 رفت.
مجتبی عرب زاده
https://www.tehranpicture.ir/u/jb3