تعمیرات تخصصی پل پارک وی

۴ تیر ۱۴۰۱
تعمیرات تخصصی و مرمت پل تقاطع خیابان حضرت ولیعصر (عج) با بزرگراه های مدرس و چمران توسط شرکت یادمان سازه طی شب های گذشته انجام شد.
فریدون قربانی
https://www.tehranpicture.ir/u/jaw