بازدید وزیر فرهنگ جمهوری آذربایجان از اراضی عباس آباد

۳۱ خرداد ۱۴۰۱
صبح امروز سه شنبه 31 خرداد 1401 انار کریم اف وزیر فرهنگ جمهوری آذربایجان به همراه جمعی از مدیران بین المللی و شهری از منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد بازدید کرد.
نیما بزرگمهری فر
https://www.tehranpicture.ir/u/jaj