نشست اجرایی نمایشگاه تهران ۱۴۰۱

۳۰ خرداد ۱۴۰۱
صبح روز دوشنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۱، نشست اجرایی نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران ۱۴۰۱ با حضور عبدالمطهر محمدخانی رییس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهردای تهران و معاونین این مرکز و مدیران روابط عمومی سازمان های شهرداری تهران برگزار شد.
سبحان فرج ون
https://www.tehranpicture.ir/u/jae