نشست صمیمی معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با اصحاب رسانه

۲۴ اَمرداد ۱۳۹۵
صبح یک شنبه 24 مرداد نشست صمیمی معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با اصحاب رسانه برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/414