گودهای پرخطر

۲۹ خرداد ۱۴۰۱
عبارت گودهای پرخطر را شاید زیاد شنیده ایم. اما چرا گودهای پرخطر ایجاد می شوند؟ یکی از دلایل آن می تواند گرانی زمین و علاقه مالکان به استفاده بیشتر از زمینی که در اختیار دارند، باشد و البته خلا قانونی هم در محدودسازی تعمیق نمی تواند بی تاثیر باشد. در کنار آن گرانی مصالح و رها سازی نیز از عوامل ایجاد گودهایی است که ایمن سازی نشده رها می شوند . هرچند مالکان این گودهای رها شده تذکرات لازم را از سوی مدیریت شهری می گیرند که نسبت به پر کردن یا ایمن سازی گودها اقدام کنند اما گاهی باید با دستور قضایی این مهم رخ دهد. در این گزارش به سراغ گودهای نا ایمن پایتخت رفته ایم که همچون زنگ خطری در کنار گوش‌مان هشدار توجه می دهد. امید که مالکان تذکرات شهرداری را جدی بگیرند.
آژانس عکس تهران
https://www.tehranpicture.ir/u/jad