جلسه بررسی کلان‌پروژه‌های بازار گل و شن‌چاله‌ها

۲۶ خرداد ۱۴۰۱
جلسه بررسی کلان پروژه های «بازار گل» در منطقه ۱۴ و «شن چاله ها» واقع در منطقه ۱۸ با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران و تعدادی از مدیران و معاونان شهری، برگزار شد.
مجتبی عرب زاده
https://www.tehranpicture.ir/u/ja6