مراسم امضاء سند همکاری بین سازمان زیباسازی و سازمان دهیاری ها و شهرداری ها

۲۵ خرداد ۱۴۰۱
مراسم امضاء سند همکاری و اهدا 50 هزار جلد کتاب تخصصی دانش زیباسازی به سازمان دهیاری ها و شهرداری ها که به حضور اسمعیل زیارتی نصرآبادی" رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور" و رضا صیادی "مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران" 25 خرداد 1401 در کتابخانه سازمان زیباسازی شهر تهران برگزار شد.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/ja3