شهرک آموزش ترافیک بوستان قائم

۲۳ اَمرداد ۱۳۹۵
در راستای گسترش و ارتقاء فرهنگ و آموزش ترافیک به ویژه در بین کودکان و نوجوانان منطقه 18 و حوزه جنوب تهران، این منطقه در آبان ماه سال 1387 واقع درجنوب غرب پارک قائم (عج) اقدام به ساخت شهرک آموزش ترافیک کرد. که روزانه در 2 شیفت صبح و بعد از ظهر تعداد 200 دانش آموز به صورت رایگان از امکانات آموزشی آن استفاده می نمایند. این مجموعه با توجه به واقع شدن در بافت مرکزی منطقه و دور بودن از معابر شریانی و نزدیکی به مراکز آموزشی و وجود دسترسیهای مناسب و همجواری با فضای تفریحی پارک قائم (عج) دارای موقعیت مکانی مناسب نیز می باشد.
حامد فرج اله
https://www.tehranpicture.ir/u/3hg