روزنامه گردی احمد مسجدجامعی

۲۳ اَمرداد ۱۳۹۵
روزنامه گردی احمد مسجدجامعی به مناسبت روز خبرنگار دیروز انجام شد.
میلاد بهشتی
https://www.tehranpicture.ir/u/7lz