مغازه خیاطی

۲۳ اَمرداد ۱۳۹۵
در هر کدام از محله های پایتخت که قدم بگذارید ، حتما یک خیاطی قدیمی میبینید و از وسایل خیاطی و چهره خیاط می توانید قدمت چند ده ساله آن را حدس بزنید .
حسین افخمی
https://www.tehranpicture.ir/u/2ee