افتتاح و بهره برداری از ایستگاه ۱۱۴ دریاچه شهدای خلیج فارس

۲۳ اسفند ۱۳۹۳
افتتاح و بهره برداری همزمان از ۳ ایستگاه آتش نشانی پایتخت،۱۱۴ دریاچه شهدای خلیج فارس،۱۱۵خیابان جمهوری،۱۱۶خیابان میرداماد.صبح روز شنبه ۲۳ اسفندماه برگزار شد.
وحید شیخی
https://www.tehranpicture.ir/u/31y