اقدامات معاونت خدمات شهرى شهردارى تهران جهت برگزارى مراسم رحلت امام خمینى (ره)

۱۳ خرداد ۱۴۰۱
معاونت خدمات شهری شهرداری تهران همچون سایر بخش های مرتبط تمام توان خود را جهت هرچه بهتر برگزار شدن مراسم ارتحال امام خمینی (ره) به کار گرفته تا خدمات بهتری به عزاداران ارائه گردد.
محسن قربانلو
https://www.tehranpicture.ir/u/j8D