مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل یادگار امام(ره) - مرزداران

۱۱ خرداد ۱۴۰۱
عملیات مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل یادگار امام(ره) - مرزداران با هدف تقویت ستون ها و سرستون ها زیر نظر معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران توسط شرکت یادمان سازه در حال اجرا است.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/j8o