آغاز مرمت و باز زنده سازی خانه وثوق الدوله

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
صبح امروز شنبه 31 اردیبهشت ماه 1401با حضور دکتر سید احمد علوی، رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران و دکتر محمد مویدی، مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران عملیات اجرایی مرمت و باز زنده سازی خانه وثوق الدوله در محل این عمارت آغاز شد.
حمید رضا درجاتی
https://www.tehranpicture.ir/u/j76