زنگ تحرک در بوستان ملت

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
ویژه برنامه زنگ تحرک در میدان ورزش بوستان ملت منطقه ۳ با نرمش صبحگاهی، یوگای خنده و استقبال شهروندان برگزار شد.
علی کریمی
https://www.tehranpicture.ir/u/j6j