همنشینی کانون ادبی پژواک شهر

۲۰ اَمرداد ۱۳۹۵
همنشینی کانون ادبی پژواک شهر بهمراه نقد و خوانش تخصصی شعر و ترانه چهارشنبه 20 مرداد ماه در نگارستان شهر بوستان گفتگو برگزار شد.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/31q