همایش پیاده روی خانوادگی بوستان جوانمردان

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
صبح روز جمعه 23 اردیبهشت ماه 1401 همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در بوستان جوانمردان تهران با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران برگزارشد.
فرزام طایفه
https://www.tehranpicture.ir/u/j60