نمایش فیشرآباد و دو داستان دیگر‎

۲۰ اَمرداد ۱۳۹۵
نمایش فیشر آباد و دو داستان دیگر در تماشاخانه استاد فنی زاده روی صحنه رفته است.
میلاد بهشتی
https://www.tehranpicture.ir/u/7kq